Welkom

op de homepage van belastingadviseur en advocaat Liwerski und Partner in Kleef

U bent op zoek naar een advocatuur die zowel rechtelijke als ook belastingszaken voor U regelt? Onze maatschap biedt U de mogelijkheid, om goedkoop en zonder veel tijdsverlies elke dienstensector te bewerken en Uw aanvragen worden uitgebreid beantwoord door de advocaat en de belastingadviseur.

We helpen U ook, internationale netwerken op te bouwen, om In-of Outboundinvesteringen om te zetten. Dit wordt o.a. door intensieve samenwerking met buitenlandse collegae gegarandeerd.

Onze verschillende dienstsectoren kunt U ook op onze homepage onder de link “dienstverleningsaanbod” vinden. Wij verheugen ons op een goede en succesvolle samenwerking.

U kunt ons bellen voor een afspraak
op +49-2821-25069, of ons mailen: liwerski@steuerberater-rechtsanwalt.de

Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over alle aspecten van werken in Duitsland.

 

In juridische zaken adviseren wij u:

 • Erfrecht

 • Opstellen en toetsen van testamenten
 • Regelen en begeleiden van erfeniskwesties en conflicten over erfeniszaken
 • Indienen van vorderingen op wettelijk erfdeel
 • Optreden als executeur-testamentair
 • Juridisch structureren van bedrijfsopvolging
 • Begeleiden van bedrijfsopvolging
 • Ondernemingsrecht

 • Adviseren bij de keuze van de rechtsvorm op juridisch en fiscale gronden
 • Opstellen van contracten op het gebied van ondernemingen
 • Oplossen van arbeidsgeschillen
 • Adviseren bij en het uitvoeren van omzettingen van de rechtsvorm van ondernemingen
 • Incassoprocedures

 • Verzorgen van aanmaningen
 • Onderzoek naar de gegoedheid van de schuldenaar en onderzoek naar diens verblijfplaats
 • Opstarten incassoprocedures
 • Ten uitvoer brengen van dwangmaatregelen
 • Arbeidsrecht

 • Verenigingsrecht

 • Opstellen van contracten

  in het bijzonder:

 •  Zakelijke contracten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Erfenis- en testamentovereenkomsten,
  Huurovereenkomsten
 • Statuten

Belastingadviseur

Op het gebied van belastingadvies bieden wij uitgebreide ondersteuning en advies van:

 • Partnerschappen en ondernemingen, met name dienstverlenende, handels- en ambachtelijke bedrijven

 • Jaarrekeningen / aangiftes

 1. Winstbepaling
 2. Opstellen jaarrekeningen
 3. Financiële rapportages
 4. Belastingaangiften
 5. Belastingregistratie
 6. Onderzoek
 7. Advies en overleg
 8. Bijzondere opdrachten, bijvoorbeeld tussentijdse rapportage
 • Accountancy

 1. Opstellen van een rekeningschema
 2. Boeken van de administratie
 3. Tussentijdse rapportages
 4. Kostenberekeningen
 5. Nacalculatie
 6. Advies en uitvoering
 7. Bijzondere opdrachten
 • Loonadministratie

 1. Loonadministratie
 2. Advies en uitvoering
 3. Bijzondere opdrachten
 • Rechtsbijstand

 1. Bezwaarschriften
 2. Beroepsschriften
 • Controle door de fiscus

 1. Voorbereiding en begeleiding
 2. Bespreking van de bevindingen van de controle
 3. Toetsing van de conclusies van de controle
 • Bedrijfsanalyses

 1. Bedrijfsinterne analyses
 2. Externe analyses, binnen de branch (Benchmarking)
 3. Analyses voor de omzetting van de rechtsvorm van een onderneming.
 • Internationaal belastingrecht

Met het oog op onze internationale cliëntenbestand behartigen wij tevens de belangen van buitenlandse ondernemingen bij de vestiging van hun bedrijf in Duitsland d.m.v. filialen en andere vestigingen. Bovendien behandelen wij vragen m.b.t. aangifte omzetbelasting en de verdere afhandeling daarvan.

 • voor buitenlandse bedrijven, in het bijzonder m.b.t. dochtervennootschappen en andere vestigingen

 • voor buitenlandse ondernemingen, in het bijzonder verzorging van restituties van omzetbelasting voor buitenlandse vennootschappen

 • voor uitvoerders van vrije beroepen

 • voor startende ondernemers

 • voor particulieren, met name met het oog op het familierecht

 • inzake financieringen

 • inzake onroerend goed

 • inzake oudedagvoorzieningen

 • inzake successieplanning

 

 

 

ONLINEGESCHILLENBESCHLECHTING

GESCHILLENBESLECHTING SERVICE PROVIDER

 

 

⇒  Filosopie