Diensten

Fiscaliteit

Of als onderneming, of als zelftstandige persoon, of als werknemer, of als privé persoon, het belastingsrecht begeleid U in alle levensbereiken. Om hier overzicht te behouden, is het moeilijk, om over belastingsrechten zelf te beslissen. Het is belangrijk, onze medewerkers te vetrouwen.

Jaarrekeningen / aangiftes

 • Winstbepaling
 • Opstellen jaarrekeningen
 • Financiële rapportages
 • Belastingaangiften
 • Belastingregistratie
 • Onderzoek
 • Advies en overleg
 • Bijzondere opdrachten, bijvoorbeeld tussentijdse rapportage

Accountancy

 • Opstellen van een rekeningschema
 • Boeken van de administratie
 • Tussentijdse rapportages
 • Kostenberekeningen
 • Nacalculatie
 • Advies en uitvoering
 • Bijzondere opdrachten

Loonadministratie

 • Loonadministratie
 • Advies en uitvoering
 • Bijzondere opdrachten

Rechtsbijstand

 • Bezwaarschriften
 • Beroepsschriften

Controle door de fiscus

 • Voorbereiding en begeleiding
 • Bespreking van de bevindingen van de controle
 • Toetsing van de conclusies van de controle

Bedrijfsanalyses

 • Bedrijfsinterne analyses
 • Externe analyses, binnen de branch (Benchmarking)
 • Analyses voor de omzetting van de rechtsvorm van een onderneming.

Internationaal belastingrecht

 • Met het oog op onze internationale cliëntenbestand behartigen wij tevens de belangen van buitenlandse ondernemingen bij de vestiging van hun bedrijf in Duitsland d.m.v. filialen en andere vestigingen. Bovendien behandelen wij vragen m.b.t. aangifte omzetbelasting en de verdere afhandeling daarvan.

Rechtsbijstand

Jullie vertrouwen op de ervaringen en ideen van een van onze juristen bij Uw rechtelijken problemen.

Erfrecht

 • Opstellen en toetsen van testamenten
 • Regelen en begeleiden van erfeniskwesties en conflicten over erfeniszaken
 • Indienen van vorderingen op wettelijk erfdeel
 • Optreden als executeur-testamentair
 • Juridisch structureren van bedrijfsopvolging
 • Begeleiden van bedrijfsopvolging

Ondernemingsrecht

 • Adviseren bij de keuze van de rechtsvorm op juridisch en fiscale gronden
 • Opstellen van contracten op het gebied van ondernemingen
 • Oplossen van arbeidsgeschillen
 • Adviseren bij en het uitvoeren van omzettingen van de rechtsvorm van ondernemingen

Incassoprocedures

 • Verzorgen van aanmaningen
 • Onderzoek naar de gegoedheid van de schuldenaar en onderzoek naar diens verblijfplaats
 • Opstarten incassoprocedures
 • Ten uitvoer brengen van dwangmaatregelen

 

⇒  Kantoor