Profiel

Vaak wordt de eerste stap naar een advovaat als niet prettig opgevat, omdat men niet weet, wie achter het naambordje van het advocatenbureau zit. Evenzo´of deze persoon mijn vertrouwen geniet. Om deze redenen, maar ook om U met mijn specialismen vertrouwd te maken, wil ik mij graag in het kort voorstellen:

Mijn levensloop

Ik ben in 1957 in Duisburg geboren. In aansluiting op mijn VWO-eindexamen, ben ik aan de Rijnlandse Friedrich-Wilhelms-Universiteit in Bonn rechtswetenschappen gaan studeren. Daarna heb ik stage gelopen als kandidaat-advocaat in Kleve. Praktijkvoorbereidend heb ik voor een belastingsbureau gewerkt. Na toelating tot advocaat, werd ik bedrijfsleider in het belastingskantoor van mijn vader, belastingsadviseur Wolfgang Liwerski.

Na de titel “ Specialist voor belastingsrecht” ondersteunde ik ons kantoor als juniorpartner.

⇒  Specialismen